SKU:

Флайтрин/Flytrin

  • Наличност: instock
Категории:

Инсектицид за всички основни вредители в домашни и индустриални помещения

АДВ – Перметрин 6 %
Формула – течен емулсионен концентрат
Дозировка – летящи и пълзящи насекоми 1-4 %
Вредители – хлебарки, мравки, мухи, комари, бълхи, бръмбари, корояди и други.
Характеристика:
ФЛАЙТРИН дава добър ефект при контрола на всички основни вредители в домашни и индустриални помещения, като мухи, хлебарки, мравки, оси, паяци, молци, бълхи, бръмбари, и други. Активната съставка перметрин е перитроид, който действа чрез контакт и поглъщане. Благодарение на липсата на газообразна фаза, третираните помещения може да се използват веднага след обработката. Перметрина има добър нок даун и летален ефект в комбинация с дълъг остатъчен ефект. Перметрина е надарен и с много забележителни характеристики, които го правят интересен инсектицид от екологична гледна точка. Той не е фото чувствителен, почти неразтворим във вода, не е фитотоксичен при нормална доза на използване, напълно биоразградим. Токсичността при риби и бозайници е много ниска.

Техническа информация:
ФЛАЙТРИН е подходящ за употреба в институционални и индустриални сгради, складове, ферми, транспортни средства. ФЛАЙТРИН трябва да се ползва в доза 1-2 % (100-200 мл в 10 литра вода). Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна заселеност или при обработка на порьозни повърхности. При обработка на бръмбари и особено резистентни насекоми трябва да се използва доза 3-4 % (300-400 мл в 10 литра вода).
Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

Разрешително на МЗ

MSDS Информационен лист

Етикет