SKU:

Цимина Ултра/Cymina Ultra

  • Наличност: instock
Категории:

Широкоспектърен инсектицид

АДВ – Циперметрин 3.7 % + Тетраметрин 1.57 % + Пиперонил бутоксид 4.7 %
Формула – течен емулсионен концентрат
Дозировка – летящи и пълзащи насекоми 2-4 %
Вредители – хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, бръмбари, паяци, корояди и други.
Характеристика:
ЦИМИНА УЛТРА е широкоспектърен инсектицид. Той е опостушително ефективен срещу основните вредители в домашни и индустриални помещения, като мухи, хлебарки, мравки, оси, паяци, молци, бълхи, бръмбари и други. ЦИМИНА УЛТРА също така има добра ефективност срещу ларви. Благодарение на трите си компонента, той действа тройно – прочиства, контролира и има дълго остатъчно действие. Следователно може да се счита за номер едно в контрола на вредителите. Циперметрина има дълго остатъчно действие, което е почти три пъти по дълго от веществата на основата на перметрин. Остатъчното действие зависи от някои важни фактори: типа повърхност, степента и вида заселеност, температура, влажност, честота на почистване, дозировка. Тетраметрина е естер на хризантемна киселина. Това е един от по-малко токсичните инсектициди. Тетраметрина има най-бързия нок даун ефект от всички познати натурални и синтетични перитроиди. Също така е много стабилен при топлина и слънчева светлина и е особено подходящ за разтваряне във вода. Остатъчното действие на тетраметрина е минимално. Пиперонил бутоксида е синергичен компонент, който усилва действието на останалите активни съставки. Той възпира оксидативната дейност на някои ензими в организма на насекомото и е отговорен за по-доброто разграждане на молекулите на инсектицида.

Техническа информация:
ЦИМИНА УЛТРА трябва да се ползва в доза 2 – 4 % (200-400 мл в 10 литра вода). Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна заселеност или при обработка на порьозни повърхности. ЦИМИНА УЛТРА е почти без миризма. Не оставя петна. Въпреки това трябва да се избягва обработка на скоро боядисвани стени, тъй като цеперметрина е нестабилен в алкална среда.
Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

Разрешително на МЗ

Брошура

MSDS Информационен лист

Етикет