SKU:

Биоларким 14/Biolarkim 14

  • Наличност: instock
Категории:

Биологичен бактериален инсектицид

АДВ – bacillus thuringiensis israeliensis ser.h-14 600 uti/mg
Формула – течност – напълно безопасен за околната следа
Дозировка – 1-2 литра за хектар
Вредители – ларви на повече от 30 вида комари
Характеристика:
БИОЛАРКИМ 14 е биологичен бактериален инсектицид, който действа само чрез поглъщане. Той е много ефективен срещу ларвите на повече от 30 вида комари и някои видове Simulidae и Chironomidae – ларви на мушици. Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta, Psorophora, Wyeomya, Uranotaenia са някои от многото видове комари контролирани от БИОЛАРКИМ 14. Bacillus thuringiensis е аеробна, грам-положителна, спорообразуваща бактерия, принадлежаща към семейство Bacillaceae. До сега са определени повече от 28 щама на Bacillus thuringiensis принадлежащи на около 19 серотипа. Сред тях Bacillus thuringiensis разновидност israeliensis серотип H-14 (B.t. isr. H-14) е изключително ефективен срещу ларви на комари. При формирането на малки спори, в допълнение към спорите също така се образува протеин на кристали – делта ендотоксин. След поглъщане тези кристали се разтванят, увреждат епителните клетки на червата, насекомото спира да се храни и евентуално умира от глад. Лабораторните и полеви изпитания показват, че през 1-ви, 2-ри и 3-ти етап ларвите са силно податливи на B.t. isr. H-14; в началото на 4-ти етап ефикасността е доста добра. В гъсти популации на ларви в 4-ти етап от развитието си, резултатите са лоши. Затова B.t. isr. H-14 не контролира какавидите или възрастни при нормални обстоятелства. Ларвите, които оцелеят след поглъщането на БИОЛАРКИМ 14 стават изключително слаби и чувствителни към природните агенти за контрол /вируси, гъбички, паразити/, освен това те раждат малки, деформирани и безплодно потомство.

Техническа информация:
Комари: В чиста вода като водни ливади, поливни култури, езера, солени блата, канали и т.н. 1 литър от препарата /разреден с вода/ трябва да се използва за третиране на 1 хектар. В замърсена вода като канафки, канализация и т.н. 2 литра от препарата /разреден с вода/ за третирането на 1 хектар повърхност
Мушици: Препоръчва се препарата да се разпространи нагоре по течението на ларвите и да се смеси с вода 3-5 пъти обема си. 3 мг от продукта трябва да се използват за 1 литър течаща вода. Това трябва да бъде направено в продължение на 10 минути с помоща на стандартна пръскачка.
Също така се препоръчва да използвате подготвената смес в рамките на кратък период от време.

Разрешително на МЗ

Етикет