SKU:

Кукароуч/Cucaroach

  • Наличност: instock

Капан с лепило за хлебарки

Вредители – хлебарки
Материал – картон
Размери – 20х10х2.5 см
Характеристика:
Този капан с лепило е предназначен за мониторинг на трите основни вида хлебарки Blattela germanica (Германска хлебарка), Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка), Periplaneta americana (Американска хлебарка), но също така привлича и други видове хлебарки. Капана се характеризира със следните прeдимства:

– Ефективен и лесен за употреба.

– Нисък профил за да влиза в ограничени пространства.

– Може да се постави както хоризонтално, така и вертикално.

– Изобилно количество лепило и атрактант.