SKU:

Combi Roach Trap

  • Наличност: instock

Капан с лепило за хлебарки

Вредители – хлебарки
Материал – картон
Размери – 14х10х1.5 см
Характеристика:
COMBI ROACH TRAP е основен инструмент за откриване и мониторинг на популациите на хлебарките, посочва источника на заразяване и/или оценява ефективността на обработката. Той е разработен за мониторинг на трите основни вида хлебарки – Blattella germanika (Германска хлебарка), Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка) и Periplaneta americana (Американска хлебарка), но също така привлича и други видове хлебарки. Може да се постави в RISTORAT COMBI или в COMBI CASE.