SKU:

Дератион /Deration

  • Наличност: instock
Категории:

Много ефективен родентицид под формата на пелети

Съдържание – Бромадиолон 0.005 % + денатониев бензоат 0.001 %
Вид – пелети
Характеристика:
ДЕРАТИОН е родентицид антикоагулант второ поколение под формата на пелети. Той е изключително ефективен срещу няколко вида гризачи: домашна мишка (Mus musculus), кафяв плъх (Rattus norvegicus), воден плъх (Arvicola terrestris), черен плъх (Rattus rattus) и други. Също така е изключително ефективен срещу гризачи резистентни на други антикоагуланти. При всички антикоагуланти смъртта се причинява от вътрешни кръвоизливи. След поглъщане, гризачите започват да чувстват задушаване и тъй като търсят свеж въздух излизат навън и умират. ДЕРАТИОН съдържа денатониев бензонат, който осигурява по-голяма сигурност без да намалява ефективността на примамката. Известен като една от най-горчивите субстанции на света, тя възпира от случайно поглъщане от човек. ДЕРАТИОН може да се използва на много места: къщи, градини, сметища, складове, канали и т.н. Препоръчваме примамките да бъдат винаги поставяни в дератизационни кутии. Същите трябва да се поставят на най-посещаванито места от гризачите. С цел постигане на максимални резултати, препоръчваме поставянето на достатъчно количество примамка на няколко различни места. По този начин гризачите могат по лесно да достигнат до примамките, без да се конкурират един с друг. По време на първите дни от пест контрол програмата, препоръчваме честото допълване на дератизационните кутии с примамка, така че гризачите да могат да я ядат редовно.

Разрешително на МЗ

MSDS Информационен лист

Етикет