SKU:

Ратория/Rattoria

  • Наличност: instock

Кутия за мишки за еднократна употреба

Вредители – мишки (Mus musculus)
Материал – полипропилен / стирен-бутадин
Размер – 10.7 см външен диаметър
Характеристика:
РАТОРИЯ е кутия за еднократна употреба, направена от високо издръжлив материал (полипропилен / стирен-бутадин). Това е високо издръжлива и сигурна кутия, която покрива изискванията на Директивата за биоциди 98/8/СЕ. Кутията вече съдържа примамка (КОЛБРОМ) и само вредителите, за които е предназначена (Мишки /  Mus musculus) имат достъп до примамката. Марката RATTORIA и дизайна са защитени с патент на Общноста.

Инструкции:
– натиснете черната клапа надолу и издърпайте.
– завъртете капака по часовниковата стрелка (виж стрелката).
– поставете кутията RATTORIA.
– проверете количеството примамка през прозрачния капак.
– заменете кутията с нова, когато свърши примамката.

Брошура Ратория

Брошура Ратория 1

Брошура Ратория EN